Zonnepark Halo

In de zomer van 2020 wordt zonnepark Halo gerealiseerd naast de gasopslag van de NAM in Langelo. Het is het eerste zonnepark in de gemeente Noordenveld en is volledig eigendom van de Energiecoöperatie Noordseveld. Met dit zonnepark leveren wij als inwoners van Noordenveld zelf een bijdrage aan de transitie naar duurzame energie. Als u klant wordt van ons coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns dan profiteert u mee van de groene stroom van Halo. Mee-investeren in het zonnepark is ook mogelijk.

Klik hier voor de live webcam bij de bouw van Halo

Mee-investeren?
Het streven van Energiecoöperatie NoordseVeld is om het zonnepark gedeeltelijk met lokaal geld te financieren. Voor de bouw zijn leningen betrokken bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en bij de Drentse Energie Organisatie (DEO). De lening van DEO zal na realisatie worden omgezet in lokale financiering door middel van crowdfunding. In de brochure (binnenkort beschikbaar) leest u hoe het werkt. In deze brochure zullen alle zaken rond het verstrekken van de (obligatie) lening, de rente en de looptijd worden beschreven.

Heeft u interesse? Mail ons. Dan ontvangt u binnenkort geheel vrijblijvend informatie over dit project.

Energie VanOns
De stroom die wordt opgewekt zal worden geleverd aan ons coöperatieve energiebedrijf, Energie VanOns. Onder de veel gestelde vragen vindt u informatie over Energie VanOns. Met de aanleg van Halo maakt Energie VanOns weer een stapje richting een volledig eigen, groene noordelijke stroomvoorziening, volledig in eigendom van de noordelijke Energiecoöperaties.

Als u via Energiecoöperatie NoordseVeld een 1-jaars contract afsluit bij Energie VanOns, dan profiteert u van een lagere stroomprijs. Deze stroom is afkomstig van het zonnepark Halo.

Dat noemen we Noordenveldse stroom!
Wilt u klant worden, klik dan hier.

P.S.
Om mee te kunnen investeren in het zonnepark Halo hoeft u niet over te stappen van uw huidige energieleverancier naar Energie VanOns. Het mag natuurlijk wel, want energieopwekking en energielevering zijn twee kanten van dezelfde medaille. Indien u mee-investeert in het zonnepark Halo is het tenslotte ook mooi om zelf de opgewekte stroom geleverd te krijgen.

Ondersteuning
Voor de realisatie van zonnepark Halo kreeg Energiecoöperatie Noordseveld financiële steun van de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stelt de grond voor het zonnepak kosteloos ter beschikking. Wij danken deze drie partijen hartelijk voor hun steun.

SDE+
Het zonnepark krijgt na realisatie subsidie uit het Stimuleringsfonds Duurzame Energie van de Rijksoverheid. Zonder deze subsidie is een rendabel zonnepark helaas nog niet te realiseren. De subsidie is in 2019 toegekend en heeft een looptijd van 15 jaar.

NAM gasopslag in Langelo
In Langelo heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een ondergrondse opslaglocatie voor aardgas. In de zomer wordt hier gas opgeslagen, dat in de winter weer in het gasnet wordt gepompt om zodoende aardgas uit gasvelden zo gelijkmatig mogelijk te kunnen winnen. Bij de aanleg in 1997 is een inrichtingsplan gemaakt voor het complex. Dit plan voorziet in een aantal groenzones om het complex zoveel mogelijk van de bebouwing van Langelo af te scheiden. In het open landschap van het beekdal van het Groote Diep blijft het zichtbaar. Het complex is gestructureerd rond een lange as met buitenom een laag dijklichaam.

Het oorspronkelijke plan van Energiecoöperatie NoordseVeld was om dit dijklichaam rond het complex te beleggen met zonnepanelen. Een Halo is en stralenkrans om de zon. Ons idee was om met dit project een stralenkrans van panelen rond de gasopslag te leggen. In overleg met de NAM zijn we echter van dit idee afgestapt, omdat schaduw van bomen en lange afstanden tussen verschillende onderdelen dit niet haalbaar maken. In overleg zijn we uitgekomen bij een zonnepark bij de entree van het complex van de gasopslag. Hier komen ca. 3300 zonnepanelen met een totaal vermogen van ca. 1 MWp, wat voldoende stroom oplevert voor het jaarlijkse gebruik van 294 huishoudens.