Zonnepark Halo

In de zomer van 2020 is zonnepark Halo gerealiseerd naast de gasopslag van de NAM in Langelo. Het is het eerste zonnepark in de gemeente Noordenveld en is volledig eigendom van de Energiecoöperatie NoordseVeld. Met dit zonnepark leveren wij als inwoners van Noordenveld zelf een bijdrage aan de transitie naar duurzame energie.

Plattegrond Zonnepark Halo

Het park omvat 3228 zonnepanelen met een totaal vermogen van 1,081 MWp, wat voldoende stroom oplevert voor het gemiddelde jaarlijkse gebruik (3.500 kWh) van 264 huishoudens. 1380 panelen staan op het dijklichaam richting het Zuiden en 1848 panelen staan Oost-West op het horizontale vlak daarvoor, waardoor er maximaal van de oppervlakte gebruik is gemaakt en de stroomproductie gelijkmatiger over de hele dag verdeeld is wat minder belasting voor het stroomnet oplevert. Het geheel zorgt voor het vermijden van 5.034.616 kg CO2. Het park is omgeven door een lage grondwal voorzien van een bijenvriendelijk bloemenmengsel en het groenbeheer wordt zo extensief en milieuvriendelijk mogelijk uitgevoerd ter bevordering van de biodiversiteit.

PROFIJT VOOR DE LOKALE OMGEVING

Collectief
De winsten van Zonnepark Halo Langelo worden volledig geherinvesteerd in projecten op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid in de gemeente Noordenveld. Alle inwoners en bedrijven/organisaties van/in de gemeente Noordenveld kunnen lid worden van de Energiecoöperatie NoordseVeld en zodoende meebepalen welke projecten worden uitgevoerd.

Individueel

  1. Als u een 1 jaar vast contract afsluit bij ons coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns dan profiteert u mee van de goedkopere groene stroom van Halo, en/of
  2. Het zonnepark is medegefinancierd door inwoners tegen een aantrekkelijke rente.

GOEDKOPERE GROENE STROOM VAN HALO VIA Energie VanOns
De stroom die wordt opgewekt door Halo wordt geleverd aan ons coöperatieve energiebedrijf, Energie VanOns. Wij leveren deze stroom tegen een lagere prijs en dat wordt als korting in zijn geheel doorgegeven aan u als klant bij het afsluiten van een 1 jaar vast contract. Op dit moment bedraagt deze korting circa 10-13% van de kale leveringsprijs.

Dat noemen we Noordenveldse stroom!

Wilt u Noordenveldse stroom, ga dan naar: https://energie.vanons.org/cooperaties/zonnepark-halo-langelo/

Bij het afsluiten van een 1 jaar vast contract in juli 2020 gelden onderstaande tarieven:

TARIEVEN HALO

Energie VanOns 1 jaar vast contract

Kale leveringstarieven Juli 2020

TariefsoortRegulier tarief €/kWhHalo tarief €/kWhVerschil €/kWhVerschil %
Normaal€ 0,05953€ 0,05353-€ 0,00600-10,08%
Dal€ 0,04659€ 0,04059-€ 0,00600-12,88%
Enkel€ 0,05325€ 0,04725-€ 0,00600-11,27%

Totaal tarieven incl. belastingen Juli 2020

TariefsoortRegulier tarief €/kWhHalo tarief €/kWhVerschil €/kWhVerschil %
Normaal€ 0,22330€ 0,21602-€ 0,00728-3,26%
Dal€ 0,20764€ 0,20036-€ 0,00728-3,51%
Enkel€ 0,21570€ 0,20842-€ 0,00728-3,38%

ONDERSTEUNING
Voor de realisatie van zonnepark Halo kreeg Energiecoöperatie Noordseveld financiële steun van de gemeente Noordenveld en de provincie Drenthe. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stelt de grond voor het zonnepak kosteloos ter beschikking. Wij danken deze drie partijen hartelijk voor hun steun.

SDE+
Het zonnepark krijgt subsidie uit het Stimuleringsfonds Duurzame Energieproductie van de Rijksoverheid. Zonder deze subsidie is een rendabel zonnepark helaas nog niet te realiseren. De subsidie is toegekend en heeft een looptijd van 15 jaar.

NAM GASOPSLAG IN LANGELO
In Langelo heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een ondergrondse opslaglocatie voor aardgas. In de zomer wordt hier gas opgeslagen, dat in de winter weer in het gasnet wordt gepompt om zodoende aardgas uit gasvelden zo gelijkmatig mogelijk te kunnen winnen.
Bij de aanleg in 1997 is een inrichtingsplan gemaakt voor het complex. Dit plan voorziet in een aantal groenzones om het complex zoveel mogelijk van de bebouwing van Langelo af te scheiden. In het open landschap van het beekdal van het Groote Diep blijft het zichtbaar. Het complex is gestructureerd rond een lange as met buitenom een laag dijklichaam.

Het oorspronkelijke plan van Energiecoöperatie NoordseVeld was om dit dijklichaam rond het complex te beleggen met zonnepanelen. Een Halo is een stralenkrans om de zon. Ons idee was om met dit project een stralenkrans van panelen rond de gasopslag te leggen. In overleg met alle betrokkenen zijn we echter van dit idee afgestapt, omdat schaduw van bomen en lange afstanden tussen verschillende onderdelen dit niet haalbaar maken. Zo zijn we uitgekomen bij een zonnepark bij de entree van de gasopslag.