Zomerbad Peize

Voor het zonnepark naast de ingang van het Zomerbad Peize moest er nogal wat worden onderzocht. Er was een omgevingsvergunning nodig, een landschapsarchitect heeft een inrichtingsplan gemaakt en een boomdeskundige gaf advies voor de kap of verplanting van acht lindes bij de ingang. Gelukkig kunnen twee van de te kappen bomen nog worden verplant. Energiecoöperatie NoordseVeld spant zich nu samen met een aantal Peizenaren in om tot een goede ecologische inpassing te komen.

Inmiddels zijn alle vergunningen aanwezig en ligt er een offerte van Engie voor de aanleg van 216 panelen voor het zwembad en 216 panelen voor Energiecoöperatie NoordseVeld. De financiering hiervan is in behandeling. Vrijwilligers van het zwembad gaan de grond bouwrijp maken. Dus ook de aanleg van dit zonnepark kan beginnen.