Over ons

Lieversediep

De organisatie

De organisatie van NoordseVeld bestaat uit het bestuur en vele vrijwilligers die meedoen aan de buurtaanpak, projecten, buurtteams en het maken van warmtescan.

NoordseVeld is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. De vereniging draait volledig op vrijwilligers met een groen hart voor de gemeente Noordenveld.

Energievisie

Energievisie

In de ledenvergadering van 8 juni 2017 hebben ruim 30 leden samen gesproken over de koers van de coöperatie. Daaruit zijn drie belangrijke thema’s naar voren gekomen: Groei van coöperatieve beweging, inzet op energiebesparing en inzet op duurzame opwek. In de Energievisie is dit uitgewerkt.

Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de financiële, juridische en organisatorische verplichtingen van NoordseVeld. In de jaarlijkse algemene vergadering bespreekt het bestuur het gevoerde beleid met de leden.

Het bestuur bestaat uit:

  • Richard Ton uit Langelo, voorzitter
  • Jeroen Niezen uit Roderesch, secretaris
  • Sietze de Jong uit Norg, penningmeester
  • Susanne Ton uit Langelo, ledenadministratie
  • Klaas Dolsma uit Nieuw-Roden

Hier kunt u onze statuten bekijken. En als u meer wilt weten over onze Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarin staat hoe we omgaan met uw privacy, klik dan hier.

Vrijwilligers

NoordseVeld maakt graag gebruik van vrijwilligers voor het opzetten van projecten, het meedraaien in buurtteams en het geven van advies. Heeft u interesse? Neem contact op!

Missie

Wij versnellen de energietransitie in Noordenveld. Dit doen we door het ondersteunen van huishoudens en collectieven bij het besparen, opwekken en uitwisselen van groene energie. Zo wordt energie weer van onszelf en dragen we samen bij aan een duurzaam Noordenveld.

Visie

Een energieneutraal Noordenveld. Waarbij energiebedrijven niet langer energie verkopen, maar lokaal uitwisselen tussen huishoudens en bedrijven. Zowel de energie als de inkomsten en werkgelegenheid die hieruit voortkomt blijft zo in Noordenveld.

Lid worden

Is het voor u niet mogelijk om klant te worden van Energie VanOns? Bijvoorbeeld omdat u geen zeggenschap hebt over uw energieleverancier, of omdat u vastzit aan een contract bij een andere energieleverancier? Blijf dan betrokken bij het reilen en zeilen van NoordseVeld door u aan te melden als lid. Voor een eenmalig bedrag van € 50,- wordt u lid. U heeft dan uw eigen aandeel in de Energiecoöperatie. Klanten van Energie VanOns betalen geen lidmaatschap.

Word lid van NoordseVeld