Ontwikkeling zonnepark rond NAM-locatie

Een projectgroep van NoordseVeld onderzoekt de mogelijkheid van het realiseren van een zonnepark bij Langelo.  Het doel is om heel veel inwoners van de gemeente in staat te stellen om eigen zonnepanelen aan te schaffen en deze gezamenlijk in een zonnepark te plaatsen, in plaats van op het eigen dak. NoordseVeld start dit onderzoek in samenwerking met de NAM en de Gemeente.