NoordseVeld op Rozen

Deelnemen aan een postcoderoosproject

NoordseVeld op Rozen initieert postcoderoosprojecten. Wilt u hieraan meedoen? U kunt zich hier aanmelden als deelnemer aan zo’n project. Het verplicht u nog tot niets. We willen ook graag weten, waar de mogelijke deelnemers wonen. Uw aanmelding geeft ons zo een idee, waar we de volgende projecten moeten plannen.


Zonneweide Zomerbad Peize

Het project zonneweide Zomerbad Peize is een gezamenlijk initiatief van het Zomerbad Peize en de Energiecoöperatie NoordseVeld U.A. (ECN). Op een terrein bij het zwembad worden 432 zonnepanelen opgesteld, waarvan de helft eigendom is van het Zomerbad Peize en de andere helft beschikbaar is voor deelnemers uit Peize en omgeving, die wel zonne-energie willen, maar niet op eigen dak panelen kunnen of willen leggen. Voor deelnemers zijn de 216 panelen van belang, die niet van het zwembad zijn. Deze panelen zijn eigendom van een nieuw opgezette coöperatie: de coöperatie NoordseVeld Op Rozen U.A. (NOR). Door deel te nemen wordt u lid van NOR en daarmee mede-eigenaar van de installatie. De installatie wordt gefinancierd door een lening, zodat u kunt deelnemen met een minimale eenmalige eigen inleg, die u al in het eerste jaar ongeveer vier keer terugverdient door een korting op de energiebelasting van de door u afgenomen stroom.

Isometrie plan zonneweide Zomerbad Peize

Hoe zit het project financieel in elkaar

Uw normale stroomprijs is ongeveer € 0,22 per kWh. Deze prijs is opgebouwd uit de kale stroomprijs en diverse toeslagen, waarvan de energiebelasting de belangrijkste is. In 2020 is dit € 0,1182 per kWh. Om niet fossiele stroomopwekking te stimuleren heeft de overheid de “postcoderoosregeling” in het leven geroepen (zie hier voor uitleg over de postcoderoosregeling). Die houdt in, dat over de opgewekte energie in een postcoderoos project 15 jaar lang geen energiebelasting betaald hoeft te worden. De opgewekte stroom van het zonnepark wordt geleverd aan het coöperatieve energiebedrijf Energie VanOns. De vergoeding, die NOR hiervoor krijgt, wordt samen met de  € 0,1182 energiebelasting per kWh gebruikt voor rente en aflossing van de gesloten lening, onderhoud en reparaties, vergoeding voor gebruik van het terrein, verzekering van de installatie enz. Als deelnemer ontvangt u € 0,04 per kWh korting op uw stroomprijs voor het afgenomen aantal kWh.

Wie kan deelnemen

De postcoderoosregeling houdt in, dat deelnemers aan een postcoderoosproject in het gebied moeten wonen, dat als postcoderoos voor het project is vastgelegd. Aan dit project kunt u deelnemen, als u een van de volgende postcodes heeft: 9321, 9301, 9301, 9312, 9313, 9314 en 9315. Woont u in een van de genoemde postcodes, dan kunt u deelnemen voor maximaal 85% van uw jaarlijkse verbruik. Bijvoorbeeld als u jaarlijks 3500 kWh verbruikt kunt u deelnemen voor maximaal 2975 kWh. U betaalt eenmalig  € 0,01 per kWh x het aantal kWh, waarvoor u inschrijft (in het voorbeeld dus € 29,75). Voor uw inleg ontvangt u jaarlijks € 0,04 korting per kWh over het aantal kWh waarvoor u heeft ingeschreven (dit kan fluctueren afhankelijk van de opbrengst van de panelen en de hoogte van de energiebelasting). In het eerder gegeven voorbeeld ontvangt u dus een korting van € 119,- per jaar op uw elektriciteitsrekening.

Postcoderoos zonneweide Zomerbad Peize

Voor de financiële afhandeling is het noodzakelijk  dat u uw stroom afneemt bij het energiebedrijf Energie VanOns. Overstappen is heel eenvoudig. We helpen u daar graag bij.

Er zijn 216 panelen beschikbaar in dit project. We verwachten, dat ongeveer 20 huishoudens kunnen deelnemen. De coöperatie is bezig met meer bedrijfsdaken, zodat in de toekomst heel veel meer huishoudens uit de gemeente Noordenveld kunnen deelnemen.

Transparantie en profijt

Misschien dat u zich afvraagt hoe dit kan en wie hier beter van worden. Dat begint met uit te leggen wie hierbij betrokken zijn.

ECN is een coöperatie in de gemeente Noordenveld, die zich ten doel stelt de gemeente te verduurzamen door lokaal groene energie op te wekken. De coöperatie bestaat uit vrijwilligers. De inkomsten worden ingezet ten gunste van de gemeenschap (zie Over ons). Samen met meer dan 100 andere coöperaties uit het noorden is de energieleverancier Energie VanOns opgericht. Hiervan is ECN mede-eigenaar. Winst van Energie VanOns komt terug bij de eigenaren en dus ook bij ECN, die dit weer in Noordenveld gebruikt voor verdere verduurzaming, zoals het opzetten van projecten als dit.

Het postcoderoosproject zonneweide Zomerbad Peize is eigendom van de coöperatie NoordseVeld Op Rozen U.A. (NOR), een coöperatie opgericht door ECN voor het beheer van de installatie en waarvan de leden gaan bestaan uit de deelnemers aan het project.

Vragen kunt u stellen aan:

Cyriel Vandeursen (06 46 33 44 67) of Gerard Offringa (06 45 75 92 35). U mag ons ook mailen.

Het project bij het Zomerbad Peize heeft inmiddels genoeg deelnemers. Het project werkt met de postcoderoosregeling van 2020.

NoordseVeld Op Rozen U.A. gaat bezig met zonnepanelen op daken. Hiervoor geldt de nieuwe postcoderoosregeling:

SOLAR Magazine: Postcoderoos: nieuwe regeling in 2021 van start, aparte tarieven voor wind- en zonne-energie