Nieuw bestuur NoordseVeld

Het bestuur van Energie Coöperatie NoordseVeld is gewijzigd. Petra Holzhaus en Albert Wemmenhove, die vanaf het begin in het bestuur zaten, zijn na vijf jaar afgetreden. Klaas Dolsma en Jeroen Niezen zijn het bestuur komen versterken. Klaas en Jeroen vormen daarnaast samen met Richard Ton de projectgroep Zonnepark.

Vrij snel na de ALV liet onze penningmeester Pieter Wittenberg weten, dat andere werkzaamheden hem dwingen te stoppen met zijn werk als penningmeester. Totdat wij een nieuwe penningmeester hebben, neemt Klaas Dolsma deze taak op zich.