Schenking zonnepanelen aan De Dobbe

Groei NoordseVeld zet door

Noordseveld is nog steeds veruit de grootste Energiecoöperatie in Drenthe. Met 124 klanten bij ons energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam en een netwerk van honderden mensen groeien we nog steeds. Dat is ook te merken aan het aantal activiteiten en de toenemende vragen en ideeën die op ons af komen. Onze visie zet nu ook een stip op de horizon waar we graag naartoe willen. Daarvoor kunnen we uw hulp zeker gebruiken. Ook sportverenigingen, buurtverenigingen en andere clubjes in onze gemeente kunnen hiervan meeprofiteren. Indien deze clubs via hun leden zelf gaan participeren in Noordelijk Lokaal Duurzaam, dan kunnen ze daarvoor ook een jaarlijkse bijdrage verwachten van enkele tientallen euro’s per aangesloten lid. Zo wordt onze duurzame beweging steeds breder en steeds meer van ons allemaal.

Help NoordseVeld groeien voor eigen buurt of club!