Energieke Buurten

Roderwolde en Norg-west zijn de eerste “buurten” die Energiecoöperatie Noordseveld geheel energieneutraal wil maken. In samenwerking met de gemeente Noordenveld is een plan van aanpak opgesteld, waarin bewoners zelf een belangrijke rol gaan spelen. De gemeente voert de regie op het project, de uitvoering komt in handen van ECN.

In de komende drie jaar willen we zoveel mogelijk bewoners helpen om hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. Dat zal niet in een keer gaan. Woningen zijn heel verschillend en niet iedere bewoner kan hier zomaar over beslissen. Daarom kiezen we voor een stapsgewijze aanpak. We gaan eerst inventariseren waar de kansen en mogelijkheden liggen, om dan bijvoorbeeld eerst daken of vloeren te gaan isoleren. We gaan daarvoor ook op zoek naar financieringsmogelijkheden. We streven ernaar dat kosten van besparingen wegvallen tegen de baten van een lagere energierekening.

Voor de buurt als geheel gaan we kijken naar alternatieven voor aardgas. Is dat een warmtenet, geheel elektrisch of groen gas? We kijken ook of we een zonnedak of zonneveld kunnen maken, waarmee de buurt een deel van de energie zelf kan opwekken.

We gaan ook aan de slag met de inrichting van de buurt. Waar zijn verbeteringen mogelijk? Hoe gaan we om met de klimaatverandering en de hevige buien? Kan er meer groen in de buurt komen? We willen graag alle buurtbewoners bij het maken van plannen betrekken. We proberen daarbij zoveel mogelijk opgaven te combineren.

Bij de aanpak van het project gaan bewoners zelf bepalen wat er gaat gebeuren. Het project wordt daarom georganiseerd rond een buurtplatform waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. Voor de ondersteuning en uitvoering komt een professionele kracht: de energie-adviseur. ECN heeft Anita Speelman gevraagd om deze rol op zich te nemen.

Wilt u informatie of meedoen aan het project? Dat kan! Mail naar Jeroen Niezen, Jaap Lobbezoo of Anita Speelman.