Energieke Buurten

In Roderwolde is de afgelopen maanden veel energie gestoken in een aanvraag voor de proeftuin Aardgasvrije Wijken van het ministerie van BZK. De aanvraag is ingediend, voor ruim 4 miljoen, om Energiek Roderwolde binnen 8 jaar volledig van het aardgas af te krijgen. Er zijn businesscases voor een warmtenet, groen gas en de aanpak van de complete woningvoorraad gemaakt als onderbouwing voor de aanvraag. Maar we moeten afwachten tot eind september. De aanpak van de individuele woningen staat voorlopig op een laag pitje.

In Norg-west (Mooie Buurt Hè) is dat ook het geval. Daar hebben we begin maart nog een buurtwandeling met een flink aantal bewoners gemaakt. Doel was om problemen en kansen in de buurt goed in kaart te brengen. Bureau LAOS is nu druk bezig om een buurtplan te maken waarin wateroverlast, parkeerproblematiek, groen en duurzaamheid in samenhang kan worden aangepakt. De eerste schetsen worden binnenkort verwacht.