Corona

De coronacrisis raakt Energiecoöperatie Noordseveld natuurlijk ook. De ALV is voor onbepaalde tijd uitgesteld en in de Energieke Buurten wordt niet vergaderd en er worden geen huisbezoeken afgelegd.

ALV
Het bestuur denk na over het houden van een ALV. Vanwege de vaststelling van de jaarstukken moet dat op korte termijn gebeuren. We onderzoeken de mogelijkheid om dit digitaal te doen. We doen dat natuurlijk liever in een ontmoeting, zodat we weer bij kunnen praten. Een andere reden voor een ontmoeting is dat we graag op een goede manier afscheid willen nemen van bestuurslid Sietze de Jong. Na drie jaar noeste arbeid wilde Sietze dat in de ALV die gepland stond in april al doen. Er vindt intussen een overdracht plaats naar Fokke de Jong, die geen familie is van Sietze, maar wel graag in de komende ALV tot het bestuur wil toetreden.