Scanners gezocht!

Deelnemers aan het project Energieke Buurten kunnen straks een warmtescan laten maken van hun woning. Deze scans worden gemaakt door vrijwilligers van Energiecoöperatie NoordseVeld. We zoeken nog nieuwe vrijwilligers in Roderwolde e.o. en Norg, die het leuk vinden om anderen te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Er is een maar, je moet wel […]

Lees verder


Energieke Buurten

Roderwolde en Norg-west zijn de eerste “buurten” die Energiecoöperatie Noordseveld geheel energieneutraal wil maken. In samenwerking met de gemeente Noordenveld is een plan van aanpak opgesteld, waarin bewoners zelf een belangrijke rol gaan spelen. De gemeente voert de regie op het project, de uitvoering komt in handen van ECN. In de komende drie jaar willen […]

Lees verder


Energiewerkplaats Drenthe van start

Samen met collega Energiecoöperaties, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Samen EnergieNeutraal, Hanzehogeschool Groningen en Buurkracht hebben we (via onze koepelcoöperatie Drentse Kei) de energiewerkplaats Drenthe opgestart. Hoofdsponsor is de provincie Drenthe, die hiermee graag lokale (energie) initiatieven wil ondersteunen. In de werkplaats komt extra capaciteit beschikbaar om vooral startende initiatieven en projecten mee te helpen. […]

Lees verder


Groei NoordseVeld zet door

Schenking zonnepanelen aan De Dobbe

Noordseveld is nog steeds veruit de grootste Energiecoöperatie in Drenthe. Met 124 klanten bij ons energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam en een netwerk van honderden mensen groeien we nog steeds. Dat is ook te merken aan het aantal activiteiten en de toenemende vragen en ideeën die op ons af komen. Onze visie zet nu ook een […]

Lees verder


Oproep aan de politiek

We hebben onze visie gepresenteerd bij alle raadsfracties. Dat leverde positieve reacties op, maar ook veel vragen waaruit blijkt dat veel mensen de werkelijke omvang van de energie-opgave nog niet bevatten. We hopen dat onze suggesties voor de verkiezingsprogramma’s worden overgenomen en dat politiek Noordenveld nu eens echt in actie komt. Op dit moment is […]

Lees verder