Zonnepark Zuidvelde

In januari is gestart met de planontwikkeling van Zonnepark Zuidvelde. Energiecoöperatie NoordseVeld is betrokken geraakt bij deze ontwikkeling om invulling te geven aan de 50% lokale participatie. De gemeente heeft dit als voorwaarde gesteld in het beleidskader Energieprojecten in het landschap. Op 28 januari is de eerste informatiebijeenkomst over het project gehouden. Op 15 februari […]

Lees verder


Zonnepark Halo

In de zomer van 2020 is zonnepark Halo gerealiseerd naast de gasopslag van de NAM in Langelo. Het is het eerste zonnepark in de gemeente Noordenveld en is volledig eigendom van de Energiecoöperatie NoordseVeld. Met dit zonnepark leveren wij als inwoners van Noordenveld zelf een bijdrage aan de transitie naar duurzame energie. Het park omvat […]

Lees verder


Plaatsing eerste paneel Zonnepark HALO

Langelo – 11 juni 2020 – Wethouder Kirsten Ipema van de Gemeente Noordenveld heeft, samen met Richard Ton, voorzitter van Energiecoöperatie NoordseVeld, het eerste paneel voor het zonnepark HALO geplaatst bij de gasopslag van de NAM in Langelo. Het zonnepark wordt in de zomer van 2020 opgeleverd en zal met ca. 3.300 zonnepanelen voldoende stroom […]

Lees verder


Energieke Buurten

In Roderwolde is de afgelopen maanden veel energie gestoken in een aanvraag voor de proeftuin Aardgasvrije Wijken van het ministerie van BZK. De aanvraag is ingediend, voor ruim 4 miljoen, om Energiek Roderwolde binnen 8 jaar volledig van het aardgas af te krijgen. Er zijn businesscases voor een warmtenet, groen gas en de aanpak van […]

Lees verder


Corona

De coronacrisis raakt Energiecoöperatie Noordseveld natuurlijk ook. De ALV is voor onbepaalde tijd uitgesteld en in de Energieke Buurten wordt niet vergaderd en er worden geen huisbezoeken afgelegd. ALVHet bestuur denk na over het houden van een ALV. Vanwege de vaststelling van de jaarstukken moet dat op korte termijn gebeuren. We onderzoeken de mogelijkheid om […]

Lees verder


Bouw Halo gestart

Bij de gasopslag in Langelo is een start gemaakt met de bouw van ons zonnepark Halo. We verwachten dat het voor de zomervakantie ligt. Er is nog een voorbehoud vanwege de levertermijnen van panelen uit China. In de tweede week van juni zal het eerste paneel gelegd worden met een publiciteitsactie. Direct na de zomer […]

Lees verder