Zonnepark Halo: investeringsbesluit genomen

Op de algemene ledenvergadering van 12 september 2019 hebben de leden van Energiecoöperatie NoordseVeld unaniem aan het bestuur hun fiat gegeven om over te gaan tot de daadwerkelijke realisatie van het zonnepark Halo. De goedkeuring van de leden was nodig, omdat het om een aanzienlijke investering gaat van rond de 900.000 euro. 

Het zonnepark Halo kent een lange geschiedenis. Het idee voor een zonnepark op het terrein van de NAM in Langelo dateert al van november 2015! Daarna volgden tegenslagen met de vergunning omdat het een mijnbouwlocatie betrof. Vervolgens aansluitproblemen met Enexis en juridische discussies over het opstalrecht. Inmiddels zijn door stug volhouden van het bestuur alle stukken aanwezig, ligt er een offerte voor de bouw van het park en is de financiering rond. 

De 3332 panelen leveren 1 MWatt, goed voor de elektriciteit van ongeveer 275 huishoudens. De bouw zal mogelijk eind november 2019 beginnen en vanaf februari 2020 kan de eerste stroom geleverd worden. Inwoners en bedrijven van de gemeente Noordenveld kunnen achtergestelde obligaties kopen met een aantrekkelijke rente. Hebt u belangstelling om te participeren of andere vragen? Mail ons.