Zonnepark Halo

Zonnepark Halo

Draagt u een lokale, duurzame energievoorziening een warm hart toe, en wilt u graag investeren in zon? Dan kan dat nu in het project Halo van Energiecoöperatie NoordseVeld. We zijn al vergevorderd met ons plan voor het collectieve zonnepark Halo, dat zal worden gebouwd bij de gasopslaglocatie van de NAM in Langelo.

NAM gasopslag in Langelo
In Langelo heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een ondergrondse opslaglocatie voor aardgas. In de zomer wordt hier gas opgeslagen, dat in de winter weer in het gasnet wordt gepompt om zodoende aardgas uit gasvelden zo gelijkmatig mogelijk te kunnen winnen.

Bij de aanleg in de jaren ’90 is een inrichtingsplan gemaakt voor het complex. Dit plan voorziet in een aantal groenzones om het complex zoveel mogelijk van de bebouwing van Langelo af te scheiden. In het open landschap van het beekdal van het Groote Diep blijft het zichtbaar. Het complex is gestructureerd rond een lange as met buitenom een laag dijklichaam.

Het oorspronkelijke plan van Energiecoöperatie NoordseVeld was om dit dijklichaam rond het complex te beleggen met zonnepanelen. Een Halo is en stralenkrans om de zon. Ons idee was om met dit project een stralenkrans van panelen rond de gasopslag te leggen. In overleg met de NAM zijn we echter van dit idee afgestapt, omdat schaduw van bomen en lange afstanden tussen verschillende onderdelen dit niet haalbaar maken. In overleg zijn we uitgekomen bij een zonnepark bij de entree van het complex van de gasopslag. Hier komen ca. 3000 zonnepanelen met een vermogen van ca. 270 Wp per paneel.

SDE+
Voor het financieren van het zonnepark willen we gebruik maken van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie van het Rijk. Deze regeling voorziet in een gegarandeerde Rijksbijdrage van ca. 9-11 cent per opgewekte kilowattuur elektriciteit gedurende een periode van 15 jaar.

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor SDE+ subsidie zijn: het beschikken over een geldige omgevingsvergunning en het beschikken over financiering.

Voor de financiering zet Energiecoöperatie NoordseVeld vooral in op lokale participatie. Door het verstrekken van een (obligatie) lening kan iedere inwoner (of bedrijf) binnen onze gemeente een aandeel verwerven in het zonnepark, en zo mede-eigenaar worden van zonnepark Halo.

Naast de financiering met particulier geld willen we ook een beroep doen op de Drentse Energie Organisatie (DEO). Met dit provinciale fonds kan ca. 50% van de investeringskosten worden gefinancierd.

Planning
De planning van zonnepark Halo is globaal:

  • Verwerven omgevingsvergunning in de periode november 2017 – februari 2018
  • Regelen financiering in dezelfde periode
  • Aanvraag SDE+ maart 2018, afwachten toekenning tot zomer 2018
  • Voorbereiden bouw zonnepark maart – juni 2018
  • Najaar 2018: bouw zonnepark
  • Eind 2018: leveren van zonnestroom

Energie VanOns
De stroom die wordt opgewekt zal worden geleverd aan ons coöperatieve energiebedrijf, Energie VanOns. Onder de veel gestelde vragen vindt u informatie over Energie VanOns. Met de aanleg van Halo maakt Energie VanOns weer een stapje richting een volledig eigen, noordelijke stroomvoorziening, volledig in eigendom van de noordelijke Energiecoöperaties.

Om deel te kunnen nemen aan het zonnepark Halo hoeft u niet over te stappen van uw huidige energieleverancier naar Energie VanOns. Het mag natuurlijk wel, want energieopwekking en energielevering zijn twee kanten van dezelfde medaille. Indien u participeert in het project Halo is het tenslotte ook mooi om zelf de opgewekte energie terug geleverd te krijgen.

Meedoen?
Het streven van Energiecoöperatie NoordseVeld is om het zonnepark met lokaal geld te financieren. Er wordt op dit moment gewerkt aan een brochure over de deelname in het project. In deze brochure zullen alle zaken rond het verstrekken van een (obligatie) lening, de rente en de looptijd worden beschreven.

Hebt u interesse? Mail ons. Dan ontvangt u binnenkort geheel vrijblijvend informatie over dit project.