Visie NoordseVeld

In de ledenvergadering van 8 juni hebben ruim 30 leden samen gesproken over de koers van de coöperatie. Daaruit zijn drie belangrijke thema’s naar voren gekomen: zorgen voor meer leden/ klanten zodat we samen nog meer kunnen bereiken bij de duurzame ontwikkeling van onze gemeente. Daarnaast zetten we in op zowel energiebesparing als duurzame opwek. Liefst met zonnepanelen, maar kleine windmolens zijn ook welkom.

Het bestuur heeft deze resultaten uitgewerkt in een concept visie. Daarin schetsen we het toekomstperspectief van een gemeente die 50% gaat besparen op haar totale energieverbruik en 50% daarvan duurzaam gaat opwekken. Daarvoor zijn tenminste 925.000 zonnepanelen nodig, of 6.000 kleine windmolens, of 26 mega windmolens van 100 m hoog. Een enorme opgave, waar politiek Noordenveld nodig de tanden in moet zetten! Het is nu aan onze leden om zich over deze visie uit te spreken. Dat doen we op de volgende ledenvergadering. Alle reacties zijn natuurlijk welkom.

De volgende ledenvergadering is op 16 november, om 19.30 uur in het Rashuys in Roderesch.

Klik hier voor de Energievisie Energiecoöperatie NoordseVeld.