Zonnedaken in ontwikkeling in Roden, Peize en Norg

Zonnedaken in ontwikkeling in Roden, Peize en Norg

Posted by on okt 31, 2017 in Nieuws | No Comments

Heeft u geen eigen dak? Of geen geschikt dak voor zonnepanelen? Dan kunt u toch zonnepanelen nemen door mee te doen aan een van onze zonnecollectieven. Ons eerst collectieve zonnedak hebben we aangelegd in Langelo. Dit dak levert vanaf januari 2017 dagelijks groene stroom. We willen nu vergelijkbare projecten gaan bouwen voor inwoners in Roden, […]

Energiewerkplaats Drenthe van start

Energiewerkplaats Drenthe van start

Posted by on okt 12, 2017 in Nieuws | No Comments

Samen met collega Energiecoöperaties, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Samen EnergieNeutraal, Hanzehogeschool Groningen en Buurkracht hebben we (via onze koepelcoöperatie Drentse Kei) de energiewerkplaats Drenthe opgestart. Hoofdsponsor is de provincie Drenthe, die hiermee graag lokale (energie) initiatieven wil ondersteunen. In de werkplaats komt extra capaciteit beschikbaar om vooral startende initiatieven en projecten mee te helpen. […]

Groei NoordseVeld zet door

Groei NoordseVeld zet door

Posted by on okt 12, 2017 in Nieuws | No Comments

Noordseveld is nog steeds veruit de grootste Energiecoöperatie in Drenthe. Met 124 klanten bij ons energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam en een netwerk van honderden mensen groeien we nog steeds. Dat is ook te merken aan het aantal activiteiten en de toenemende vragen en ideeën die op ons af komen. Onze visie zet nu ook een […]

Postcoderoosprojecten zonnepanelen in Peize en Roden

Postcoderoosprojecten zonnepanelen in Peize en Roden

Posted by on okt 12, 2017 in Nieuws | No Comments

In Peize en Roden wordt gewerkt aan de ontwikkeling van twee postcoderoosprojecten. Deze projecten zijn bedoeld voor mensen die graag zelf zonnepanelen willen hebben, maar deze niet op het eigen dak kunnen plaatsen. Voor hen ontwikkelen we projecten waarbij een aantal mensen gezamenlijk op een centrale plek panelen kunnen leggen. In Peize hebben we de […]

Zonnepark Halo weer van start

Zonnepark Halo weer van start

Posted by on okt 12, 2017 in Nieuws | No Comments

Na een lange adempauze waarin door NAM het nodige uitzoekwerk moest gebeuren is deze zomer de basis gelegd voor goede afspraken. We kunnen weer verder! De situatie bij de gasopslag bleek juridisch ingewikkeld te zijn, waardoor het lange tijd onduidelijk bleef of de aanleg van een zonnepark mogelijk is. We zijn nu zover dat er […]

Oproep aan de politiek

Oproep aan de politiek

Posted by on okt 12, 2017 in Nieuws | No Comments

We hebben onze visie gepresenteerd bij alle raadsfracties. Dat leverde positieve reacties op, maar ook veel vragen waaruit blijkt dat veel mensen de werkelijke omvang van de energie-opgave nog niet bevatten. We hopen dat onze suggesties voor de verkiezingsprogramma’s worden overgenomen en dat politiek Noordenveld nu eens echt in actie komt. Op dit moment is […]

Visie NoordseVeld

Visie NoordseVeld

Posted by on okt 12, 2017 in Nieuws | No Comments

In de ledenvergadering van 8 juni hebben ruim 30 leden samen gesproken over de koers van de coöperatie. Daaruit zijn drie belangrijke thema’s naar voren gekomen: zorgen voor meer leden/ klanten zodat we samen nog meer kunnen bereiken bij de duurzame ontwikkeling van onze gemeente. Daarnaast zetten we in op zowel energiebesparing als duurzame opwek. […]

Warmtescans in Noordenveld

Posted by on feb 9, 2017 in Nieuws | No Comments

Tussenstand januari 2017, door Richard Ton Afgelopen januari zijn er weer een aantal scans uitgevoerd, waardoor er nu bijna 50 zijn uitgevoerd door NoordseVeld. De ervaring wordt steeds uitgebreider, zodat ik nu rustig kan aankondigen: “Graag Buiten 0 graden, binnen 200 en koffie op 58 graden”. Dat lukt (vaak) heel goed. Duidelijk beeld De scans […]

Opening Zonnedak Langelo

Opening Zonnedak Langelo

Posted by on jan 20, 2017 in Nieuws | No Comments

In Langelo is op 19 januari het eerste zonnedak van energiecoöperatie NoordseVeld in productie genomen. Dit postcoderoosproject omvat 150 zonnepanelen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de sneeuw zorgde de zon ervoor dat de tien deelnemers aan de nieuwe coöperatie hun eerste zonnestroom konden produceren. Het moment werd formeel bekrachtigd door voorzitter Richard Ton van NoordseVeld. […]

Aantal klanten groeit door

Posted by on jan 13, 2017 in Nieuws | No Comments

Het was een bijzonder drukke tijd voor ons bestuur. Er waren vergaderingen van de Drentse koepel de KEI (waarvan het hele bestuur is vernieuwd), van Noordelijk Lokaal Duurzaam over de stand van zaken, van de Natuur en Milieu Federatie over Postcoderoosprojecten en van de Koepels in de noordelijke provincies: de KEI, GrEK en Fryske Kooperaasje . […]