Aantal klanten groeit door

Het was een bijzonder drukke tijd voor ons bestuur. Er waren vergaderingen van de Drentse koepel de KEI (waarvan het hele bestuur is vernieuwd), van Noordelijk Lokaal Duurzaam over de stand van zaken, van de Natuur en Milieu Federatie over Postcoderoosprojecten en van de Koepels in de noordelijke provincies: de KEI, GrEK en Fryske Kooperaasje . Drie van onze bestuursleden zijn daar actief aanwezig geweest.

Ook realiseren we nog steeds een groei van het aantal klanten van Noordelijk Lokaal Duurzaam. Al 108 huishoudens maken deel uit van onze lokale coöperatieve beweging. Kortom, we zien de toekomst zonnig tegemoet, blijven nog steeds groeien en trekken onverminderd hard aan de kar van de transitie naar een duurzamere toekomst.